's-Gravendamseweg 10A
Verkocht

2211 WJ Noordwijkerhout

Omschrijving

Op een absolute zichtlocatie bieden wij het laatste bouwkavel op het bedrijventerrein Gravendam te Noordwijkerhout aan. Het kavel is 1918 m² groot en biedt ruimte voor het realiseren van een solitair bedrijfspand met mogelijkheid voor een bedrijfswoning.

Algemeen

Doordat het kavel langs de uitermate druk bereden ’s-Gravendamseweg gelegen is, is hier met recht sprake van een prachtige zichtlocatie waardoor de (naams)bekendheid van de onderneming die zich hier gaat vestigen, dan ook zonder enige moeite, spectaculair toe zal nemen. De prominente locatie en de mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren wordt nog eens extra versterkt doordat het kavel, met een min of meer vierkante vorm, een frontbreedte heeft van circa 45 meter langs de doorgaande ’s-Gravendamseweg. De toegang van het kavel is juist uitermate rustig en vindt plaats vanaf de Walserij via het bedrijventerrein Gravendam.

Bestemmingsplan

Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van het kavel betreft ‘Bedrijventerrein Gravendam 2013’ en geeft aan dat er bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘bedrijventerrein’ zich op het kavel mogen vestigen. Middels een omgevingsvergunning kan eventueel worden afgeweken van deze categorie en is het mogelijk om bedrijven toe te laten uit ten hoogste twee categorieën hoger. (i.c. categorie 3.1 en 3.2) Echter dan dient het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht worden te behoren tot categorie 2. Eveneens kan middels een omgevingsvergunning toestemming worden verleend om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' zijn genoemd. Ook voor dit type bedrijven geldt dat zij naar aard en invloed op de omgeving geacht worden te behoren tot categorie 2.

Voor wat betreft de bebouwingsmogelijkheden van het perceel geldt in hoofdzaak dat het bedrijfspand (en de eventuele bedrijfswoning) op een afstand van circa 16 meter van de erfgrens aan de voorzijde (’s-Gravendamseweg) gesitueerd dient te worden. Door deze bebouwingsvoorwaarde is er sprake van een open gebied aan de kant van de ’s-Gravendamseweg wat een rijk en open zicht op het nieuw te bouwen bedrijfspand geeft. Als vanzelfsprekend kan dit ‘voorterrein’ uiteraard wel gebruikt worden ten behoeve van het laden en lossen, danwel het parkeren. Een fraaie tuin met een groene entree behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan en de mogelijkheden die het kavel biedt voor wat betreft het gebruik en de bebouwingsmogelijkheden verwijzen wij u graag naar de, bij de brochure als bijlage bijgevoegde, bestemmingsplankaart en bestemmingsplanvoorwaarden. Mocht u na bestudering van deze documenten toch nog vragen hebben, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de ODWH (Omgevingsdienst West-Holland) in Leiden.

Huidige staat

Op dit moment is er op het kavel nog een enigszins gedateerde, traditioneel gebouwde, vrijstaande woning aanwezig die als vanzelfsprekend bestemmingsplanmatig als ‘bedrijfswoning’ wordt aangemerkt. Het kavel wordt ‘as is, where is’ opgeleverd en derhalve inclusief de aanwezige vrijstaande woning.

Bedrijventerrein Gravendam

Zoals gezegd valt de locatie onder het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Gravendam 2013’ en is het kavel aan de rand van dit moderne bedrijventerrein gelegen. Op het terrein is een scala aan verschillende type grote en kleine bedrijven vertegenwoordigd en is nauwelijks sprake van leegstand. Verder is het terrein uitermate gunstig gelegen ten opzichte van zowel het regionale (N206) als het nationale verkeerswegennet (A44 en A4). De gevestigde ondernemers kwalificeren het terrein dan ook als ‘Het bedrijvige hart van de Bollenstreek’.

Lees volledige omschrijving

Kenmerken

Deel dit object


's-Gravendamseweg 10A , 2211 WJ Noordwijkerhout
www.heemskerkmakelaardij.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.heemskerkmakelaardij.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren